Etter ein del år utan, tok 10.klassingane ved Rimbareid skule i år initiativet til å ta opp igjen tradisjonen med elevkveld. Ein elevkveld som denne gongen vart gjennomført i skuletida. Dei tre siste timane sist fredag.

Då presenterte dei ein svært variert og kulturelt velsmakande meny med både musikalske og revyprega rettar. Og både elevar og lærarar tok del.

Brynjar Bergesen går i far Ole sine fotspor, og fekk verkeleg opp stemninga med «Mini», godt hjulpen av Vegard Hareide. Foto: Håkon C. Hartvedt

Flott danseshow av denne gjengen frå 8A. Foto: Håkon C. Hartvedt

Lærarane tok òg del. Her i eit Tyrolarinnslag. Foto: Bjørn Haaland.