Basarenes tid er ikkje forbi. Førstkomande onsdag vert det Vårbasar på Fitjar bedehus.

Det vert åresal med flotte gevinstar, tale og song.