Kommunestyret. Arkivfoto: Ingrid Hovstad

Kommunestyret vedtok samla nytt eldreråd, og råd for funksjonshemma i går.

Det nye eldrerådet skal bestå av, med personleg vara i parentes:

Dagfinn Lyngvær (Halvard Wiik), Ole Haukeland (Nils K. Rydland), Gunnbjørg Kristin Vik (Inga Skumsnes) og Hilde Karin Tufteland (Vigdis R. Tislevoll). Grete Marit Veka Maraas (SP) fortsetter som den politiske representanten, med Rune Helland (KrF) som personleg vara.

I rådet for funksjonshemma skal desse sitja:

Geir Tore Søreide (Vidar Giske), Sissel Jørgensen (Anne Grete Hatlevik), Sunniva Tveita (Benedicte Maraas) og Sigrid Fangel (Lillian Kongestøl Vik). Astrid Koløen Prestbø (KrF) vert den politiske representanten med Geirmund Aga (H) som vara.

Begge råda konstituerer seg sjølv, og vel leiar og nestleiar mellom seg på første møte.