Denne veka er Arne Vestbøstad på vakt i Fitjarposten.

 Tips skal sendast til han, anten på e-post arne@fitjarposten.no eller mobil 957 03 630.