Denne veka er Arne Vestbøstad vakt i Fitjarposten. Tips og anna stoff må sendast til han.

 Stoff og tips kan sendast anten på mobil til 957 03 630 eller på epost: arnevestbostad@gmail.com.