Vakt i Fitjarposten komande veke, 25. juni – 1. juli, er Kjetil Rydland.

Tips og saker kan sendast til Kjetil på e-post: tips@fitjarposten.no eller kjetil_rydland@hotmail.com.

Kjetil har mobiltelefon nr.: 908 63 610.