Vaktansvarleg heile veka (14. – 20. juli) er Turid Sandvik.

Tips og saker kan sendast til ho.

Turid har mobil-tlf. 41672098. E-post tips@fitjarposten.no