Vaktansvarleg denne helga (7.- 9. sept.) er Turid Sandvik. Tips og saker kan sendast til ho.


Turid har mobil-telefon 41672098.
E-post  tips@fitjarposten.no

Helsingar sender ein som vanleg til post@fitjarposten.no