I morgon kan du sjå årets største måne.

Då er han 50.000 km nærare jorda enn vanleg, og han er 14 % breiare og 30 % meir ljos-sterk.

Dersom me ser på månen gjennom ein vanleg kikkert, seiest det at me kan sjå krater og fjell.

Jamfør Gaileo sine oppdagingar med teleskop på 1600-talet.

Beste tida å studere månen i morgon er rett før han kjem opp om ettermiddagen eller før han går ned søndag morgon.

Du kan lesa meir om dette ved å søkje i Google på Norsk Romsenter ved Pål Brenne.