På grunn av koronareglane var det berre lov å ta innn 100, så det var god plass under konfrmasjonsgudstenestene i år. foto: Kjetil Rydland.

Det var god plass i benkeradene under dei fire gudstenestene i Fitjar kyrkje i helga. Årsaka er sjølvsagt koronapandemien, som gjorde at årets konfirmasjon måtte utsetjast i fire månader.

Etter rettleiinga for smittevern i Fitjar kyrkje (16.06.2020) kan inntil 100 personar vera til stades i kyrkjerommet. Derfor var det berre plass til inviterte under konfrimasjonsgudstenestene i år.

Dei som ikkje fekk plass i kyrkja under konfirmasjonen, kunne følgja med på direktesending over Youtube, og sendingar frå dei fire gudstenestene ligg framleis ute på Internett.

Tradisjonen tru fekk kvar enkelt konfirmant ei raud rose; her er det Julan Helland som får si rose av sokneprest Roald Drønen. Foto: Kjetil Rydland.

Det var såleis ein viss kontrast til konfirmasjonsgudstenestene dei siste åra, som ofte har samla rundt 300. Men elles var mykje ved det same; sokneprest Roald Drønen stråla om kapp med dei kappekledde konfirmantane, som kom inn over kyrkjegolvet i prosesjon bak kyrkjelydspedagog Randi Lønning Matre.

Dagens klokkar, Harald Johan Sandvik, ønskte velkomen:

– Dette er ein stor dag, ikkje berre for dykk, men for heile kyrkjelyden, slo den glade klokkaren fast.

Sokneprest Roald Drønen leia liturgien på ein verdig og høgtidsfull måte, og heldt tale over dagens tekst i Matt 6,33 «Søk først Guds rike og hans rettferd, så skal de få alt det andre i tillegg.»

Etter talen heldt soknepresten og kyrkjelydspedagog Randi Lønning Matre forbøn for kvar einskild konfirmant. Kyrkjelydspedagogen helsa dei unge med nokre tankevekkande ord om einsemd, fellesskap og venner.

– Det er mange ting som er forskjellig frå den gongen eg var ung, men det er òg noko som er likt likt, og det er venner! slo kyrkjelydspedagogen fast.

Ho minte om Jesu ord frå Joh 15,15 «Eg kallar dykk ikkje tenarar lenger, for tenaren veit ikkje kva herren hans gjer. Eg kallar dykk vener, for eg har sagt dykk alt eg har høyrt av Far min.»

Ho oppmoda konformantane om å ta Jesus med seg i livet sitt, før ho saman med soknepresten delte ut ei raud rose til kvar einskild konfirmant, som symbol på kjærleik.

Høgtida blei avslutta med at kantor Jan Overweg – tradisjonen tru – slo seg retteleg laus på det nye orgelet. Og ute skein sola ei lita stund, til ære for konfirmantane.

Våre beste gratulasjonar til alle konfirmantane og familiane deira.

Gråvêret tok seg ein liten pause til ære for konfirmantane under gudstenesta klokka 12 i går. Foto: Kjetil Rydland.
Soknepresten var i storslag under gårsdagens gudsteneste. Foto: Kjetil Rydland.
Kantor Overweg streama gudstenesta frå sin plass ved orgelet. Foto: Kjetil Rydland.
Kantor Overweg slo seg som vanleg skikkeleg laus under postludiet. Foto: Kjetil Rydland.