Nok ein gong kjem Fitjar kulturskule med eit nytt tilbod i samband med at det er tid for å søkja plass i kulturskulen for neste skuleår.

Det er rektor i kulturskulen, Anne Lene Ø. Jordåen, som opplyser til fitjarposten.no at frå hausten av vert det i tillegg til undervising i song, piano, gitar, el-bass, slagverk, fiolin, tverrfløyte, dans, band, messing (aspirant i skulekorpset) og tilrettelagt undervising og tilbod om undervising i drama/teater. Tilbodet i dans/drama skal vera ei «forlenging» av Fitjar barne og ungdomsteater/Fitjar teaterlag og vil skje i samarbeid med dei.

Ein kan søkja plass i kulturskulen gjennom heile året, men sjansen for å koma inn på det ein ynskjer er kanskje større om ein søkjer ved hovudopptaket, som har søknadsfrist 1. mai. Meir informasjon om påmelding og aldersgrenser på dei ulike tilboda, oversikt over læraraner, prisar med meir finn ein på nettsida til kulturskule her. Der ligg det og link til elektronisk søknadsskjema. Ein kan og få tak i søknadspapir i kundetorget på rådhuset og på Biblioteket, seier rektoren, som gler seg til å ta imot mange søknadar, men som dessverre ikkje kan lova alle plass. Av erfaring veit ein at det gjerne vert ventelister på nokre instrument, medan det er meir romsleg på andre. Har du spørsmål om undervisinga eller noko anna som har med kulturskulen å gjera er du velkomen til å ta kontakt med rektoren på  telefon 53 45 85 53 eller e-post anle@fitjar.kommune.no . Anne Lene har kontortid på rådhuset torsdagar og fredagar klokka 08.00-14.00.

Kulturskule-undervisinga skjer stort sett i Klokkargarden/på Rimbareid skule, på ettermiddagstid. Vert elevgrunnlaget stort nok kan det verta aktuelt med undervising i Øvrebygda og Sælevik, og nokre grupper får undervising i Fitjar kultur- og idrettsbygg.

På nettsida til kulturskulen kan ein lesa at kulturskulen no har fått på plass eit FAU (foreldrearbeidsutval) som skal vera eit bindeledd mellom brukarane og administrasjonen av kulturskulen. I kulturskulen sitt FAU sit Arnhild Jordan Raunholm, Elisabeth Moldestad, og Ingvild Brekke Myhre.

Dei som allereie har plass i kulturskulen treng ikkje søkja på ny, men om dei ynskjer å sei frå seg plassen må det gjerast skriftleg innan 15. mai.