Med ny rullestolrampe vert tilkomsten til badevatnet gjort lettare tilgjengeleg for alle

I I dag vart det montert rullestolrampe i Breiavikjo.

Med denne monteringa har Friluftsrådet vest fått ferdigstilt prosjektet i Breiavikjo.

Det var firmaet Altimek ved Hans Engel  Ivarsøy og Ronny Korneliussen som utførte arbeidet.

Håpet er at så mange som råd kan få nyte badelivet i Breiavikjo