Dei kommunale vimplane ved Rådhuset og andre plassar i Fitjar, vert stadig herja med.

-Utidig, seier Alf Træet i Fitjar kommune, som vonar at det blir slutt på dette, no når me prøver å pynte bygda for 17. mai.