Eit ekkelt, gult, snottlignande stoff har samla seg i elva ved avkøyrsla til Sagbruket i Vik. – Truleg silosaft, seier konsulent Kari Rydland ved Stord Fitjar Landbruks- og miljøkontor til fitjarposten.no.

Rydland var med Fitjarposten på plassen og tok prøver for å sjå nærmare på gørret. – Truleg er det silosaft, seier ho, utan at ho på ståande fot vil slå det heilt fast.

– Slikt har i alle fall ingenting i elva å gjera, understrekar ho.

Siste:

– Etter å ha gjort ein del undersøkingar er det grunn til å tru at forureininga skuldast eit uhell med ei pumpe. Uhellet førte til at silosaft rann ut i elva. Men ny pumpe er allereie  komen på plass slik at det ikkje er grunn til å tru at dette vil skje igjen. Fitjar kommune gjer difor ikkje noko meir med denne saka no, opplyser Kari Rydland i ettermiddag.