Det skal ha vore hjort i vegen som førte til at ein bil hamna i grøfta på fylkesveg 545, like ved kommunegrensa, laurdag kveld.

Seint laurdag kveld fekk politiet melding om at ein bil hadde hamna i grøfta like ved kommunegrensa på fylkesveg 545, og både politiet og ambulanse rykka ut til staden. Det var fem ungdommar i bilen, men ingen av dei kom alvorleg til skade. Likevel blei to av passasjerane tekne med til sjukehuset for nærare sjekk. Politiet opplyser at føraren, som ikkje har lokal adresse, har forklart at bilen hamna i grøfta då han prøvde å svinga unna hjort i vegbanen. Det er ikkje mistanke om ruspåverka kjøring, men det er likevel oppretta sak.