For dei fleste av desse ungdommane var det første gong dei svinga motorsaga, då dei sette teori ut i praksis i Rimbareidfeltet laurdag.

 

Fem ungdommar var i helga samla på Fitjar for å læra korleis dei skal handtera ei motorsag på ein forsvarleg måte, i regi av Fitjar Austevoll Skogeigarlag. Kurset gjekk over to dagar. Fredag var det gjennomgang av sjølve motorsaga og korleis ein held dei ved like.Laurdag var det tid for bruke saga i skogen.

 

«Deler som blir til overs etter at me har sett saga saman att, er bonusen min,» skjemta Audun Lund Eik, medan Bjarne Hellevik og Nils August Almås granska sagene sine. Foto: Arne Vestbøstad

 

Magnus Ahrens Helland og Nils Birger Vestbøstad (med ryggen til) ser nærare på dekselet med startsnora. Foto: Arne Vestbøstad

 

Debuten

Laurdag var det tid for å trena på å fella tre på korrekt måte.

Alle fekk først ein individuell gjennomgang i solskinet, med instruktør Audun Lund Eik tett på. Johannes Myhre var etter si første trefelling, med påfølgjande kvisting, kledeleg sveitt i panna. At det var første gong han brukte motorsaga, skulle ein ikkje tru. Det var ingen teikn til debutantnerver då han kvista og sagde over stamma. Med eit minimum av drama måtte treet gi tapt. På spørsmålet om det gjekk slik han hadde sett føre seg at det skulle gå, var svaret frå Johannes kort og greitt «Ja».

 

Kvifor har du meldt deg på dette kurset?

– Eg trur det er lurt å læra dette skikkeleg med ein gong, av nokon som kan det, fortel Johannes.

 

Korleis vil du bruka det du lærer her?

– Eg går på elektro no, og skal kanskje byrja i kraftlaget, og då er dette greitt å kunne. Eller viss eg skal gjera noko slikt heime, så er det uansett greitt å kunna dette skikkeleg, slår han fast.

 

Tett oppfølging under den første trefellinga til Johannes Myhre og dei andre kursdeltakarane. Foto: Arne Vestbøstad

 

– No veltar det! Då går me nokre steg bakover! seier Audun Lund Eik, og Johannes Myhre gjer som han har fått beskjed om. Foto: Arne Vestbøstad

 

Det var ein ivrig og lærevillig gjeng som deltok på dett kurset. Albert Åberg fekk heile tida høyre at han måtte passa seg for saga, men tonen i skogen laurdag var noko annleis. Ungdommane viste at sjølv om dei var ferske sagførarar, visste dei kva dei gjorde. Det var ikkje langt mellom tilbakemeldingar som «Det var eit finare fellingsskår enn eg lagar» og «Du må ha lege og lest i teoriboka i heile natt»

 

Erfaren instruktør

Instruktør Audun Lund Eik har sidan 2006 halde motorsagkurs, fleire gonger på Fitjar. Det er Fitjar Austevoll Skogeigarlag som arrangerer kurset. Om det er fleire som treng ei fagleg tilnærming til motorsagbruk, oppførdrar Lund Eik dei til å kontakta skogeigarlaget, og så snart det er minst fem namn på blokka, stiller Lund Eik som instruktør.

 

 

Ingressbilete: (Frå venstre) Instruktør Audun Lund Eik, Nils Birger Vestbøstad, Johannes Myhre, Magnus Ahrens Helland, Bjarne Hellevik og Nils August Almås avslutta laurdag motorsagkurset i strålande hogstvêr. Foto: Arne Vestbøstad