Illustrasjonsfoto: Trygg Trafikk.

Ei gruppe med elevar frå Rimbareid skule har trafikk som valfag, og markerer i dag Refleksens dag med å vera ute og bevisstgjera folk om kor viktig det er å bruka refleks.

Elevane har laga eit lite skriv der dei oppmodar oss alle om å bruka refleks – ikke bare barna, men også dei vaksne:

Refleksdagen 2018!

I dag, 18. oktober er den store refleksdagen! Kvifor er det nødvendig?

Jo, fordi kvart år er det ca 25 personar som døyr og 600 som blir alvorleg skada i trafikken på grunn av manglande refleksbruk. Veit du at 4 av 10 vaksne ikkje bruker refleks i følgje Trygg Trafikk sin statistikk? Ikkje ver ein av dei 6 som ikkje bruker refleks. Me vil ha talet ned!

Av den grunn vil me minna om bruken av refleks her på Fitjarposten i dag. Me deler ut refleksar til dei me treffer på skulen, og har eit par slagord her til deg som me har laga:

«Refleks er kult, men ikkje om han er skjult.»

«Bruk meg rett, så blir du sett!»

Me går mot mørkare tider. Hugs – bruk refleks, nokon er glad i deg!

– Trafikk valfag 9. og 10. klasse på Rimbareid –