Fitjar Ungdomsråd stilte med (frå venstre) leiar Ingrid Skår Bergesen, nestleiar Sandra Pedersen, Nora Marie Hellesund og Frida Alvsvåg Traa. Bak: Ordstyrar Atle Tornes. Foto: Arne Vestbøstad

 

Ungdommane stilte fleire spørsmål til panelet under folkemøte om kommunereforma måndag. Men dei er så langt ikkje nøgde med svara dei fekk.

 

Det var ei omfattande liste spørsmål som blei presentert på folkemøtet, og panelet med Helge André Njåstad, Odd Henry Dahle, ordførar Wenche Tislevoll, Harald Rydland og Agnar Aarskog blei svar skuldige. I allefall innfor dei tidsrammene folkemøtet hadde. Men leiar for ungdomsrådet, Ingrid Skår Bergesen, fortel at dei ikkje vil sleppa dette så lett.

 

– Me fekk ikkje svar på alle spørsmåla, og det vil me ha.

 

Gjorde inntrykk

Det var fleire som sette pris på det unge engasjementet. Sigurd André Maraas, Gro Rydland og Helge André Njåstad roste ungdommane for at dei er så tydeleg på banen i det som gjeld deira eiga framtid.

 

 

Spørsmåla ungdomsrådet stilte:

  • Vil elevane på Rimbareid får same tilbodet som i dag når det gjeld klasseturar?

  • Vil kvaliteten på Rimbareid skule falla ned på nivå med Stord-skulane?

  • Kva vil me mista?

  • Er det muleg for Fitjar å vera eigen kommune?

  • Kven skal styra?

  • Korleis skal ein velja representantar?

  • Vil gjelda til Stord bli Fitjar sitt problem?

 

 

Her var Odd Henry Dahle raskt ute med å forsikra om at Stord ordna opp i gjelda si på ein imponerande måte, så det var han ikkje uroleg for.

 

 

Eit klart svar på desse spørsmåla vil ein kanskje ikkje få før alle prosessar og samtalar eg gjennomførte. Men ungdomsrådet er på saka.