Nærare 150 menneske i ulike aldrar feira friluftsgudsteneste ved Midtvatnet 2. pinsedag.

Det har lenge vore tradisjon med friluftsgudsteneste på fjellet 2. pinsedag. Friluftsgudstenestene er eit samarbeid mellom Fitjar kyrkjelyd og Stord-Fitjar turlag og har alltid vore svært populære. I år vart gudstenesta halden ved inste delen av Midvatnet.

Dei fleste trakka oppover på beina eller på sykkel, anten frå Vassverket eller på den nye tilkomstvegen frå Rimbareidfeltet. Det var og nokre kom austanfrå over fjellet, og dei som var skralast til beins fekk motorisert skyss opp.

Dagen starta varm og fin med strålande sol, vindstille og over 20 grader. Mange sveittedråpar vart lagt igjen i bakkane oppover og drikkeflaskenen var i flittig bruk, men verken frå dei små, dei vaksne eller dei eldre var noko særleg klaging å høyra. 

Det var kyrkjelydsprest Nobukazu Imazu (Nobu) som stod for gudstenesta. Med seg hadde han Ellen Vestbøstad som organiserte det praktiske og laga til alter i det framleis brune landskapet ved Midtvatnet. Harald Johan Sandvik, Kjersti Muri og Bård Inge Bø hjalp til med lesing og bøner. Og ein stor kyrkjelyd benka seg på sitteunderlag i hallinga med utsikt mot vatnet, og fekk med seg gudstensta under open himmel. Dagens tema var det levande vatnet, og etter å ha teke seg ein forfriskande slurk med svartavatn på flaske snakka Nobu om Den heilage ande som er det levande vatnet.

Til å akkompagnera allsong var det med ei gruppa messingblåsarar frå skulekorpset. Dei stod for eit kjekt og friskt akkompagnement til den svært så gode allsongen i fjellheimen. Til preludiun spelte Oda Rydland «Men går jag over engarne» på euphonium, Guro Rimmereid spelte soloen Domen på flygelhorn og heile blåsegruppa som bestod av Kristian Prestbø på bass, Helga J. Raunholm på trombone, Oda Rydland på euphonium, Guro Rimmereid på flygelhorn og Ingvild Prestbø på kornett avslutta gudstenesta med postludiet Crimond.  .

Ellen Vestbøstad og Nobukazu Imazu inviterte til fjelltur over Beinatjørnsvarden etter gudstenesta for dei som ville gå lengre, men før det var det tid for kyrkjekaffi, kyrkjesaft, grove turskjever og bollar, og litt sjokolade for dei som hadde hugsa å ta med det.

I løpet av gudstenesta skya det til og langbukser og vindtette jakkar måtte plukkast fram, men himmelens sluser opna seg først etter at alle hadde kome seg vel heim, og ein kunne tenka attende på nok ei vellukka 2.pinsedagsgudsteneste ute i det fri.