Ei ukrainsk songgruppe laga reine festkvelden med sin fantastiske musikk på Fitjar bedehus nyleg.

Gruppe reiser for THK (Tru, håp og kjærleik)-stiftinga som arbeider for å gjera det betre for dei som har det vanskeleg i Aust-Europa,samstundes som dei formidlar bodskapen om Jesus. Berre i fjor hadde stiftinga 25 trailarar med naudhjelp til desse område.

Når Beint Hansen, som er leiar for THK har med seg ei Ukrainsk musikkgruppe på turen i Noreg, er det fordi at ”eg ønskjer å ha med meg gode ting som kan varma hjarta” når eg reiser rundt og fortel om arbeidet vårt. Og at musikken vermde, kan me berre skrive under på. Ei fantastisk musikk-oppleving.