Det er farleg å vera hjort, og det er ikkje berre jegerar i buskar og kratt som trugar.

I dag kom me over restane av ein hjort som sikkert hadde kome betre ut av det om han hadde blitt skoten av ein jeger frå Rydland eller Sæterbø.

Rett vestanfor Sæterbø har ein liten kronhjort enda sine dagar i det elektriske gjerdet.

Det ser ut til at han har hengt både geviret og eine beinet sitt fast gjerdetråden. I forsøket på å riva seg laus har han berre vikla seg meir og meir fast.

Heilt nøyaktig korleis han har enda sine dagar, er ikkje lett å slå fast. Men det har ganske sikkert ikkje vore ein smertefri død.

Vonleg var han død før ramn og andre åtseletarar hadde fest på hjorteskrotten.

Ingressbilete: Eit lite stykke vestanfor Sæterbø ligg restane av denne hjorten som har vikla seg inn i det elektriske gjerdet og teke sin bleike død. Foto: Kjetil Rydland.