Flaggermus på kjøkenet

Me ser dei jamt fly ved uteljos om hausten, men få sjå dei på nært hald er ikkje så vanleg. Laurdag morgon fekk Reidun og Hans Johansen på Helland denne sjansen. I vasken på kjøkenet låg eit lite dyr heilt stille. Ved nærare ettersyn viste det seg å væra ei flaggermus. Den blei sett ut i det fri og flaug etter kort tid av garde.
Om det er eit fint dyr? Tja… , men nytte gjer det ved å eta insekt.