TV-aksjonen er NRKs årlige innsamlingsaksjon, og avvikles i år søndag 19. oktober. Årets TV-aksjon er tildelt Blå Kors Norge.

«Midlene fra TV-aksjonen Blå Kors skal gå til prosjekter i Norge rettet mot barn og unge som er rammet av voksnes rusmisbruk. Vi skal også sørge for at barn utenfor Norges grenser får den hjelpen de trenger, gjennom prosjekter for barn og unge i blant annet Ukraina, Brasil, Lesotho og India» sier fylkesaksjonsleder Ane Kristine Aadland.

TV-aksjonen er verdens største dugnad og samler hvert år over hundre tusen frivillige, det offentlige Norge, Kongehuset, næringslivet, skoler og mange ulike organisasjoner for et godt formål.  Alle bidrar på sin måte til at den norske TV-aksjonen er verdens største innsamlingsaksjon.

Kjernen i TV-aksjonen er den nasjonale bøsseinnsamlingen som sørger for at hver eneste husstand i hele landet får muligheten til å gi sitt bidrag til aksjonen: «For at alle innbyggerne i Hordaland skal få en bøssebærer på besøk på aksjonsdagen, er vi avhengig av at mange melder seg til å gå årets viktigste søndagstur» sier fylkesaksjonslederen.

Bøssebærere kan melde seg på telefon 02025, ved å sende sms TVA (mellomrom) postnummer til 2080 eller på www.tvaksjonen.no.