Den tradisjonelle juleoppvisninga til turngruppa finn stad i  Fitjar kultur- og Idrettsbygg førstkomande onsdag, 28.11.

Det sier Bente Fitjar i turngruppa som ønskjer alle hjarteleg velkomne!