Turn\idrettskule har no tatt sommarferie, men ynskjer alle små og store ein god ferie og håpar dei ser dei att etter sommaren.

Det vil verta behov for fleire instruktørar frå hausten av. Om du har lyst til å vere med, kan du ta kontakt med leiar Kristine M Heggøy, tlf 971 29 578 –  eller Birte Steinsland tlf 977 57 435.