Trude Strand har sendt oss melding om at turngruppa er i full gang i komande veke.

Planen ser slik ut:

Foreldre og barn: mandag 17.00 – 18.00.

Idrettsskule/turn 2. – 3. klasse: tirsdag 18.00 – 19.00.

Turn 4 – 6 år: onsdag  17.00 – 18.00.

Idrettsskule/turn 1. klasse: onsdag 18.00 – 19.00.

F.o.m. veke 42 utvider idrettsskule/turn 1. klasse med mandag 18.00 – 19.00 i tillegg til onsdag.