Rådet for funksjonshemma arrangerte i dag aktivitetsdag i Rossneset med 25 deltakarar.

-Me hadde ein triveleg dag med grilling og kos, seier Evy Skogedal som saman med Eva Pernille Tufteland stod i spissen for turen. Samstundes legg ho ikkje skjul på at hovudføremålet med arrangementet var å setje fokus på manglande tilgjenge til naturområde for funksjonshemma i Fitjar.

-Me treng  ein natursti som kan vere for alle menneske i bygda, uansett kva for handicap ein har. Og det skal ikkje berre vera ein sti ein kan kome seg fram på, det må òg lagast til punkt/stasjonar der ein kan oppleve noko på vegen. Til dømes opplysningsskilt om kva ein kan sjå ved dei einskilde punkta, seier Evy Skogedal, som er litt skuffa over at ikkje nokon politikarar var å sjå på arrangementet, samstundes som ho gjev ros til elevane på Fitjar VGS, som stilte opp.