Trygt heim for ein 50-lapp er eit nattbuss-tilbod for ungdom i distrikta. Ordninga finst i ein del kommunar, men ikkje i området Fitjar – Stord.

Ein av innbyggjarane våre er svært oppteken av at tilbodet skal koma i gang. Grete Marit  Veka Maraas, som bur i Øvrebygda, fortel til fitjarposten.no at ho frontar denne saka på vegner av Senterpartiet, der ho er med i styret, og legg til at Fitjar og Stord senterungdom sette saka på dagsorden i fjor. Ulike interessegrupper kan venda seg til samferdselsavdelinga i Hordaland og kome med ønskje om ei slik ordning. Fylkeskommunen har ein eigen budsjettpost til føremålet, og lokale transportørar får oppdraget. Personar med ungdomskort reiser gratis medan unge mellom 16 og 24 år betaler berre 50 kr. Tor Harald Rødseth i samferdeslsavdelinga seier at  behov og økonomi avgjer om eit område vert prioritert. Det kan løyvast pengar til faste ruter eller ved spesielle ungdomsarrangement.

Grete Marit V. Maraas skisserer eit opplegg med transport heim frå Leirvik i helgane og/eller skyss frå Fitjar sentrum til krinsane ved spesielle høve. Grovt rekna er det ca 350 ungdommar i den aktuelle aldersgruppa i Fitjar kommune. Grete Marit og Senterpartiet vil purre på eit svar frå fylkeskommunen, og understrekar at opplegget blant anna betyr mykje for trafikktryggleiken. Samtale med unge i den aktuelle aldersgruppa viser at det er stor interesse for tilbodet, seier Grete Marit til slutt.