Bakken 11. på fitjar, bur der ein mann.
Trond heiter han.
40 år i dag han feira kan.
Til lykke med dagen me ønsker han!

Helsing mamma, pappa, Ingvill, Morten, Anette og Joakim