Statistikk over trafikkdrepne er alltid trist lesnad, men han er betre enn i fjor. Illustrasjonsfoto: Stockphoto.

 Det går fram av ein pressemelding frå Trygg Trafikk som lyder slik:

«23 mennesker har mistet livet i trafikken i løpet av årets tre første måneder. I samme periode i fjor omkom 32 personer.

Foreløpige tall viser at ti personer døde på veiene i mars 2015. Av de omkomne var ni menn og en kvinne. Åtte av de drepte var bilførere, en var bilpassasjerer og en var fotgjenger. Fem personer forulykket i kollisjon med et annet kjøretøy, fire mistet livet i utforkjøringer, og en ble påkjørt.

I gjennomsnitt de foregående fem år har 11 personer omkommet i veitrafikkulykker i mars måned.

Trygg Trafikks foreløpige tall er basert på politirapporterte ulykker via Trykk Trafikks distriktsledere i landets 19 fylker. Trygg Trafikk jobber for at færrest mulig skal dø eller bli hardt skadet i trafikken.»

Ingen i Hordaland
I fjor døydde fire personar i Hordaland i trafikkulykker i perioden januar – mars. Så langt i år er talet 0. Måtte det fortsetje slik.

Og oppmodinga til oss alle er: Køyr forsiktig – og bruk bilbelte.

 

Her er statistikken:

Fordeling trafikantgrupper
     Mars Mars Januar – mars Januar – mars
        2015 2014 2015 2014
                
Bilførere 8 4 18 12
Bilpassasjerer 1 2 3 10
Motorsyklister 0 0 0 0
Mopedister 0 0 0 0
Syklister 0 1 0 1
Fotgjengere 1 2 2 7
Akende 0 0 0 0
Andre 0 0 0 2
                 
SUM 10 9 23 32

 

Fordeling fylker
    Mars Mars Januar – mars Januar – mars
    2015 2014 2015 2014
               
Østfold 1 2 4 3
Akershus 0 1 0 4
Oslo 0 0 0 2
Hedmark 1 0 1 1
Oppland 0 0 0 0
Buskerud 0 1 3 8
Vestfold 2 0 2 1
Telemark 0 0 0 1
Aust-Agder 0 0 3 0
Vest-Agder 1 1 1 1
Rogaland 0 0 0 2
Hordaland 0 2 0 4
Sogn og Fjordane 1 0 1 0
Møre og Romsdal 0 0 2 1
Sør-Trøndelag 0 0 1 1
Nord-Trøndelag 0 1 0 1
Nordland 0 1 1 2
Troms 2 0 2 0
Finnmark 2 0 2 0
              
SUM 10 9 23 32

 

= = = = =