Ikkje berre hadde to elevar i 8B ved Rimbareid skule bursdag samstundes i dag. Det hadde òg læraren deira.

Elevane er Kristi Rydland og Kristine Meling Underhaug, og læraren er Elin Lohne. Alle altså i 8B.

Me, og heile 8B, gratulerer.