Friiderettsgruppa arrangerte treningsstemne for lokale utøvarar søndag 7. mars i Idrettshallen i Fitjar kultur- og idrettsbygg.

Sjølv om det var langt frå fult på tribunen og i den store hallen, seier leiarane i friidrettsgruppa seg godt nøgd med deltakinga. Friidrettstrenar Bård Inge Bøe viser til at det var mange flotte prestasjonar i dei ulike øvingane og eit entusiastisk foreldre-publikum på tribuenen.

Resultatlista ser slik ut: 

Kule
Gutar 10 år(2kg)
Markus Vik 4,62
Ole Rimmereid Rørvik 4,40 
Gutar 11 år(2kg)
Andreas Vik 6,33
Gutar 12 år(2kg)
Ådne Vik 6,13
Gutar 13 år(3kg)
Sindre Aarbø 4,38

Jenter 10 år(2kg)
Marte Rimmereid 5,23
Jenter 11 år(2kg)
Tone Brakedal 6,07
Thea Vestbøstad 4,85
Ingrid Tveita 4,08
Jenter 12 år(2kg)
Guro Rimmereid 7,62
Kvinner sen(4kg)
Solveig Rimmereid Rørvik 5,27
Helga Rimmereid 4,04
Menn sen
Bård Inge Bø 8,29
Sigbjørn Rørvik 6,81
Rune Longfjeld 6,29
Jenter 16 år

Turid Marie Fitjar 6,71(3kg) og 6,10(4kg)

Høgde med tilløp
Gutar 10 år
Ole Rimmereid Rørvik 0,95
Gutar 11 år
Andreas Vik 1,05
Gutar 12 år
Ådne Vik 1,20
Jenter 11 år
Tone Brakedal 1,10
Thea Vestbøstad 1,00
Jenter 16 år
Turid Marie Fitjar 1,15
Menn sen
Rune Longfjeld 1,05

Høgde utan tilløp
Gutar 10 år
Ole Rimmereid Rørvik 0,80
Markus Vik 0,75
Gutar 12 år
Ola Fitjar 0,80
Jenter 10 år
Marte Rimmereid 0,80
Jenter 11 år
Tone Brakedal 1,00
Thea Vestbøstad 0,70
Jenter 16 år
Turid Marie Fitjar 1,00
 Menn sen
Bård Inge Bø 1,40
Rune Longfjeld Rimmereid 1,00

Lengde utan tilløp
Gutar 10 år
Ole Rimmereid Rørvik 1,43
Markus Vik 1,38
Gutar 11 år
Andreas Vik 1,79
Gutar 12 år
Ådne Vik 1,90
Ola Fitjar 1,60
Gutar 13 år
Sindre Aarbø 1,80
Jenter 10 år

Marte Rimmereid 1,52
Jenter 11 år
Tone Brakedal 1,97
Thea Vestbøstad 1,73
Ingrid Tveita 1,30
Jenter 12 år
Guro Rimmereid 1,75
Jenter 16 år
Turid Marie Fitjar 1,78
Menn sen
Bård Inge Bø 2,65
Rune Longfjeld Rimmereid 2,07

40m
Gutar 10 år
Ole Rimmereid Rørvik 8,3
Markus Vik 8,3
Gutar 11 år
Andreas Vik 7,5
Gutar 12 år
Ådne Vik 7,6
Ola Fitjar 7,7
Gutar 13 år
Sindre Aarbø 7,2
Jenter 10 år
Marte Rimmereid 7,6
Jenter 11 år
Tone Brakedal 6,4
Thea Vestbøstad 6,8
Jenter 12 år
Guro Rimmereid 7,0
Jenter 16 år
Turid Fitjar 6,8
Menn sen
Bård Inge Bø 5,7
Rune Longfjeld Rimmereid 6,7