Det vert starta opp treningar for hjartepasientar, slik som omskrive i annonsa til høgre, på onsdagar mellom kl 11 og 12. Første gong i morgon, onsdag 21. januar.

Treningane er opne for fleire, og er godt egna for dei som ønskjer ei god trimøkt. Hjartepasientar treng tilvising/rekvisisjon frå lege, og vil få spørsmål om å delta i ein studie. Dette er frivillig. 

Treningane vert leia av fysioterapeut Kari Raunholm.