Fitjar skulekorps har hatt eit adventslotteri no i november som vart trekt den 30. november. Hovudgevinsten var ein fiks ferdig pakke-adventskalender.

ADVENTSKALENDER M/INNHALD: Bodil Raudstein
PINNEKJØTT: Ole Andre, Malin og Eline Stokken
SNOPEKORG: Sissel Ivarsøy
ADVENTSPAKKE: John Abotnes
ADVENTSKALENDER TIL FITJAR SKULEKORPS: Ingeborg Prestbø

TAKK TIL ALLE SOM HAR STØTTA FITJAR SKULEKORPS.

Rett trekning: Liv Mari Lønning Gunnar Audun Mehammer Kari Konglevoll Prestbø

Sylvester Stallone steroids