Bøndene i Fitjar er snart ferdige med tredjeslåtten, og lèt vel over avlinga.

Mykje fint vêr i august og september har gitt mykje fint gras på bakkane i Fitjar. Og dei siste dagane har det vore ypparleg slåttevêr. Gode kjelder på Rydland fortel at avlinga er god, kanskje rundt halvparten av grasmengda i andreslåtten. Dette veg litt opp for den skrale førsteslåtten i juni, men slett ikkje nok.

I år fekk me eit klart prov på at det ikkje alltid er slik at «mai kulde gjør bondens lader fulde». Avlinga i årets førstelått blei den skralaste i manns minne; truleg blei det altfor mykje kald nordavind og frostnetter, og for lite regn i den viktigaste vekstperioden. Derfor har det blitt så lite gras i år at enkelte har måtta redusera buskapane sine litt.