Her ser me juleførebuingar med danseelevane i Speilsalen. Foto: Kjetil Rydland.

Fitjar kulturskule har fleire dansarar enn nokon gong, og no er dei travelt opptekne med å førebu fleire framsyningar før jul.

Dansetilbodet til Fitjar kulturskule opplevde stor vekst i haust, fortel kulturskulerektor Håvard Kroka. I dag er dei nærmare 30 dansarar, og dei er nærmare tre gongar fleire enn til sommaren 2018.

Kulturskulen har ein svært aktiv innspurt fram mot jul, og no arbeider dei med tre store arrangement.

Fyrst ute er julekonserten i Fitjar kyrkje torsdag 6. desember.  Deretter set dei opp det nyskrivne julespelet «Fitjarnissane feirar jul» i Fitjar kultur- og idrettsbygg i veka etter, 11. og 12. desember. Til slutt vil dansarane ha ei eiga open danseframsyning og juleavslutning i FKIB onsdag 19. desember.

Me har vore innom på øving med to danseparti, for seks til ni år og ti til 13. Førebuingane under leiing av Karoline Frederic gjekk med liv og lyst. Danselæraren har eit smittande engasjement som får dei unge til å kasta seg ut i dansen.

Derfor vågar me å lova mykje god underhaldning for dei som finn vegen til danseframsyningane no før jul.

Vennedansen, med Mathea Kvilhaugsvik og Bergliot Aarbø Olsen framme til høgre. Foto: Kjetil Rydland.