Traktoren har stått der forlatt noen timer .

Traktoren har stått forlatt noen timer på Havnavegen  mot Havn i dag. Ingen varselskilt er å se  !

Traktorens  kjennetegn er SE 2620