Klokka 20.00 i kveld fekk politiet melding om ein trailer som har køyrt utfor vegen ved Engevik. Det skal ikkje vere personskade eller andre involverte i hendinga.

-Vegen er delvis sperra, og trafikk under 3500 kg blir manuelt dirigert forbi staden. Større køyretøy  må kjøre via Fitjar.

 

Traileren er lasta med fisk, og omlasting vil skje i løpet av natta. Vegen blir då stengt og all trafikk må då køyre om Fitjar.

 

Årsaka til at traileren køyrte av vegen var at han kom utfor asfaltkanten med det eine hjulparet. Politi og brannvesen er på staden, og det skal vere  noko dieselutslipp, skriv operasjonsleiar ved Haugaland og Sunnhordland politidistrikt, Agnar Austerheim i politiloggen.