Ein bil på veg sørifrå hamna i grøfta på E39 litt sør for Levåg litt etter kl. 19.00 i kveld.

Bilføraren fortel til fitjarposten.no at ho var på veg i retning Sandvikvåg då bilen hennar plutseleg snurra og hamna i grøfta på motsett side og med fronten motsett veg. Lukkelegvis kom det ikkje bilar imot akkurat då.

Politi og ambulanse vart sendt til plassen, men kunne konstatere at det ikkje er snakk om personskade. Tilsynelatande hadde heller ikkje bilen fått særleg store skadar.

Det var svært glatt på plassen. Då Fitjarposten skulle gå ut av bilen for å ta bilete, sette me foten på klinka is.

Det er såleis all grunn til å oppmode alle som skal ut med bilen i kveld om å køyre forsiktig.