Vegane i vindmølleparken er blitt eit ynda området for sykling, gåing og jogging. Ein aktiv brukar oppmodar folk om til å bruka vanlege trafikkreglar på vegane.

Svenn Skumsnes som brukar vegane både til å sykla på og gå tur på oppmodar gåande og syklande på vegane til å bruka vanlege trafikkreglar. Det kan vera svært vanskeleg å stoppa sykkelen på veg nedover dersom dei gåande tar heile vegen, seier han, og ber gåande om å halda seg på den venstre sida og dei syklande på høgre sida. Trafikantane må ta gjensidig omsyn til kvarandre, ber Skumsnes.

Det er bygd omrking 3 mil med veg i Fitjarfjellet i samband med bygginga av vindparken. På Midtfjellet vindkraft si heimeside kan ein lesa at frå 16. oktober 2013 vart det opna for fri fredsel på alle vegane i vindparken, for gåande og syklande. Unnateke er innkøyrsler til vindmøller der det føregår arbeid. Desse innkøyrslane skal vera skilta. Midtfjellet ber folk vera merksame på anleggstrafikk og ber dei som ferdast på vegane om å alltid bruka refleksvest og å visa omsyn.