Det var fokus på bruk av bilbelte og dokument-kontroll

Politiloggen for Haugesund og Sunnhordland viser at ein person fekk gebyr for manglande bilbelte, og ein annan vart meldt fordi han ikkje hadde førarkort. Kontrollen varde ein time, frå klokka 12.00 til 13.00. I alt vart det kontrollert 28 køyretøy.

muscle builder steroids