Du gir lys, syng søndagsskuleungane.

Søndagsskulen i Osterneset samla mykje folk til tradisjonell julefest på bedehuset i ettermiddag.

Ikkje mindre enn 60-70 små og store var samla til fest. Av tradisjonelle innslag var allsong, andakt, servering i kjellaren av smørbrød, kaker, kakao og kaffi, juletregang og opptrinn og song av søndagsskuleungane. Det var og utdeling av godteposar til alle små, og store, ungar.

Nytt av året var teknikken på bedehuset. Her var det investert i både videokanon og trådlaus mikrofon.

Johanne Fangel Brekke deltok med song, og akkompangerte seg sjølv på piano. Ho framførde fint og vart Bjørn Eidsvåg sin julesong: I en natt så klar og kald. John Kevin Sandvik spelte flott tverrfløyta for festlyden.

Det er tydlege at det er mange flinke ungar i søndagsskulen i Osterneset. Søndagsskuleungane stod for fleire innslag, og såg ikkje ut til å kvi seg med å stå på «scenen». Dei framførde songar med drama og rørsler og dei viste pinnedokkespel om juleevangeliet. Ungane stod og for lystenning både i starten og som flott, stemningsfull og talande avslutting på festen.

Du gir lys, syng søndagsskuleungane.