Torbjørn Hovland har sendt oss ei sak frå Rossneset med tttelen ovanfor. Alle bileta er òg tekne av han. Bileta skulle elles tale for seg sjølv.

 

Hovland skriv:

– Ein gjeng med uvanleg friske og djerve unge menn tok mandag ettermiddag i bruk marinaen ved Rossnesfeltet til sykkelakrobatikk med fuktig nedslag. Med medbrakt hopprampe og sykkel med påmontert flytevest, kunne unge gutar verta menn.

Og fedrane vart absolutt som unge gutar igjen.