Frå før visste me at Rune Sandvik er den nye leiaren i utval for plan og miljø. I dag fekk me òg vita kven som vert med i både utval og formannskap.

Formannskapet for dei neste fire åra ser slik ut:
Harald Rydland, Krf, ordførar
Gisle Levåg, H, Varaordførar
Wenche Tislevoll, H
Agnar Aarskog, A
Lars Ove Rimmereid, Sp

Utval for plan og miljø
Rune Sandvik, H, leiar
Torstein Grimen,V, Nestleiar
Kjell Magnar Helland,A
Lars Rydland,Sp
Helga Auestad,KrF

Utval for oppvekst og omsorg
Torunn Aarskog,KrF,leiar
Sigurd Andrè Maraas,Frp, Nestleiar
Gunn Marit Søreide,A
Åse Toskedal Koløen,Sp
Arne Prestbø, H