Sommar og båt betyr ofte late dagar. Det er ikkje tilfelle når du har ein lekter som du brukar til tømmerfrakt.

– Det har gått i eitt bankande den siste tida, erkjenner Ole Johan Waage i Waage Anlegg. Han er hyrt inn med sin lekter for å frakta tømmer som blei hogd i øyane i vinter, og som sidan har lege og venta på å bli transportert bort. Dei siste dagane har det vore maskinar i land på dei ulike øyane og frakta tømmeret nærare sjøen, klart til å bli lempa ombord.

Denne lasta er den femte dei kjem inn til djupvasskaien i Årskog med, direkte frå Ålforo. Waage reknar med at det ligg tømmer til omtrent fire turar til, rundt om i skjergarden. Neste last skal han henta på Skatholmen. På kvar tur får han med seg om lag 50 kubikkmeter omrekna i fast mengde. Som med all lektertransport må det ein slepebåt til, men Waage sin lekter er ikkje større enn at det går med ein kraftig motorbåt, med rett over 200 hestekrefter. Med den kjem transporten opp i om lag fire knop.

– Båten har krefter nok, den. Eg kunne ha gassa på meir òg, men då hadde det gått meir diesel. Så dyr som den er nå, må ein vera varsam med kor mykje ein gir på, smiler han.

Det er i hovudsak den ikkje altfor populære sitkagrana dei baskar med. Ein del av lasta kan brukast som skurtømmer, men ein god del av stokkane som kjem frå øyane held ikkje mål. Dei har rett og slett hatt det for godt og vakse for fort til at styrkeeigenskapane er på topp. Likevel vil noko av tømmeret komma tilbake til Fitjar i form av Euro-pallar.