Me vil helsa til den tøffe "budeia" vår, Elisabeth Lunde, og ynskja ho ei god arbeidsveka.
Helsing Helga og Rune