Under anbodsopninga for nye Rimbareid skule på Fitjar Rådhus låg det føre to tilbod på hovudentreprisen. 

Dei to entreprenørane som hadde lagt inn anbod var Engevik & Tislevoll AS som gav eit tilbod på kr 50 160 863,- og  Engelsen Bygg AS som tilbaud å gjere arbeidet for kr  57 941 000,-

I ein kommentar understrekar  Tore  Nesbø i Fitjar kommune at prisen er berre ein av faktorane som vert vurdert når oppdraget vert tildelt. Avgjerd i saka vert teken på kommunestyremøtet 20.06. i år.