Me har fått melding om at det ligg to syklar på Kalveid som saknar eigarane sine.

Syklane ligg ved skiltet til Lambatøkje, på Kalveid. Den eine er ein raud DBS- sykkel, den andre er ein svart diamant herresykkel.