Vil med denne helsinga få ønskja Silje og Roger all lykke med bryllaupe på lørdag. Lykke til og eg kjem å ser dere.
Masse helsingar frå dei på Bømlo (Steinsbø)