Onar og Harald Westerheim frå Fitjar og Jan Henriksen frå Stord er i Calgary for å delta på «The 20th MASTERS’ INTERNATIONAL SPEED SKATING GAMES“, ein uoffisiell verdsmeisterskap for veteranar.

Fitjarposten har kan her presentera ein rykande fersk rapport frå Canada, der desse tre veteranane skal ut på glattisen i dag. Gutane kom til Calgary søndag for å trena, akklimatisera seg og bli kjende med isen. Banen ligg vel 1000 m over havet og er ein av dei raskaste banane i verda. Arrangementet vart høgtidelig opna onsdag kveld med mottaking og tenning av den same fakkelen som brann under olympiaden i 1988. Flammen skal denne gongen brenna så lenge meisterskapen varer.

Konkurransane  for våre gutar tek til fredag med 500 m. I alt deltek ca. 300 løparar i alderen 30 til 85 år; dette er rekorddeltaking. Onar deltek i klassen for M60 og Harald og Jan i M65. Det er ca 30 deltakarar i begge desse klassane, Dei første konkurransane starta i dag. Med ein utetemperatur på -25 og vind greidde arrangørane å halda +13 i hallen. Dette gjev gode forhold, og det vart sett mange persar. Dette lovar godt for morgondagen.

Siste terningsøkta er gjennomført, skeisene er slipte og spenningsnivået er temmelig høgt. Håpar på gode resultat og plasseringar og kanskje ein og annan pers for dei lokale løparane i løpet av helga. Resultata vil etter kvart koma på nettsida http://www.oval.ucalgary.ca/.